Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Bütün hadisleri kim bilebilir

 

Meşhur hadîs âlimi İmam Ebû Zür‘a (rah.): İmam Buhârî ve İmam Müslim ile aynı asırda yaşamıştır. İmam Müslim, Sahîh’ini ona arz etmişti. Zehebî (rah.), İmam Ebû Zür‘a hakkında “Seyyidü’l-Huffâz ve Muhaddisü Rey’dir” derdi.

Ebû Zür‘a er-Râzî’ye Peygamber Efendimizden hadîs rivâyet edenlerin adedi soruldu. Dedi ki:

“Onların tamamının adedini kim bilebilir! Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Vedâ Haccı’nda kırk bin sahâbe, Tebûk Gazâsı’nda yetmiş bin sahâbe bulunmuştur.”

Bir adam, Ebû Zür‘a er-Râzî’ye “Peygamberimizden sahîh olarak sâbit olan dört bin hadîs vardır, diyorlar” dedi. Ebû Zür‘a cevaben dedi ki:

“Bunu kim dediyse Allah onun dişlerini söksün! Bu zındıkların söyleyeceği sözdür. Peygamberimizin bütün hadîslerini kim bilebilir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) âhirete irtihal ederlerken ondan hadîs işiten ve rivâyet eden en az yüz on dört bin sahâbe vardı.”

Diğer rivâyette de şöyle cevap verdi:

“Onu gören ve işiten yüz on dört bin sahâbe vardı.” Adam: “Ey Ebû Zür‘a! Onlar neredeydiler ve nasıl işittiler?” diye sordu.

“Medîneliler, Mekkeliler ve bu ikisi arasında yaşayan halk ve Arab yarımadasının her tarafından gelen Arablardır.

Sadece Vedâ Haccı’nda bulunan (kırk bin) Ashaba bak. Onların tamamı Resûlullâh’ı gördüler ve sözlerini işittiler” diye cevap verdi. (Mukaddime-i İbn-i Salâh)