Çocuk terbiyesine dair bilgiler

• Çocuklar doğru, güzel bir şey yaptıkları zaman takdir edilmelidir. Meselâ ‘Aferin’ denilir.

• Çalışkan, dürüst ve büyüklere saygılı olmaya teşvik etmelidir.

• Bir şey isterken ‘lütfen’ demeli, onlardan bir şey alınca ‘teşekkür’ etmelidir.

• Kızdığımız zaman öfkemizi yenmek sûretiyle onlara bizzat örnek olmalıdır.

• Çocuk parmak emiyorsa, aşağılamadan telkin ederek ve onu meşgul ederek bırakması sağlanmalıdır.

• Çocuk içinde bulunduğu bir sıkıntıdan dolayı tırnağını yiyebilir, kendisine yardımcı olunacağı husûsunda ikna edilerek bıraktırılabilir.

• Çocuğun her istediğini yapmak, onu şımarık ve tatminsiz olmaya götürür. Bazı isteklerini yapmak, uygun olmayanlarını da yapmayarak ona beklemeyi ve sabretmeyi öğretmelidir.