Gıybet büyük günahtır

3

 

Hz. Îsâ bin Meryem Aleyhisselâm ashâbına dedi ki;

“Siz uykuda iken avret mahallinin bir kısmı rüzgârdan açılmış birini görseniz onun üzerini örter miydiniz? Ne dersiniz?” Onlar da

“Evet, elbette örterdik.” dediler.

“Hâlbuki siz avret mahallinin kalan kısmını da açıyorsunuz” deyince,

“Sübhânallâh, nasıl olur da açarız?” dediler. Îsâ (a.s.) şöyle buyurdu:

“Yanınızda bir kimsenin gıybeti yapıldığı zaman siz de hemen onun kusurlarını, kötü yanlarını söylemiyor musunuz? İşte böylece siz avret mahallindeki kalan örtüyü açıyorsunuz.” (Tenbîhü’l-Gâfilîn)