Gizli sadaka

3

 

Medine-i Münevvere’de bazı fakirlerin kapılarına gece vakti yiyecek bırakılırdı. Fakat kimin bıraktığını bilmezlerdi.

Tâbiînden Zeynelâbidîn (r.a.) hazretleri, vefat ettikten sonra artık erzak gelmez oldu.

Cenâzesini yıkayanlar sırtında morluklar olduğunu görüp sordular.

‘O, geceleri un çuvallarını sırtına alır ve Medine’deki fakirlerin kapılarına bırakırdı.’ denildi.

İnsanlar onun cimri olduğunu, sadaka vermediğini zannederlerdi. Fakat vefâtından sonra Medine’de yüz ailenin yiyecek ihtiyacını onun karşıladığı anlaşıldı.

Zeynelâbidîn (r.a.), Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.): 

“Gizlice verilen sadaka Allâhü Teâlâ’nın gadabını söndürür”hadîs-i şerîfini nakleder ve sadakasını gizli verirdi. Ailesinden onun gizlice sadaka verdiğini bilmeyenler onun para biriktirdiğini zannederlerdi. (Hilyetü’l-Evliya)


Medine-i Münevvere’de bazı fakirlerin kapılarına gece vakti yiyecek bırakılırdı. Fakat kimin bıraktığını bilmezlerdi.

Tâbiînden Zeynelâbidîn (r.a.) hazretleri, vefat ettikten sonra artık erzak gelmez oldu.

Cenâzesini yıkayanlar sırtında morluklar olduğunu görüp sordular.

‘O, geceleri un çuvallarını sırtına alır ve Medine’deki fakirlerin kapılarına bırakırdı.’ denildi.

İnsanlar onun cimri olduğunu, sadaka vermediğini zannederlerdi. Fakat vefâtından sonra Medine’de yüz ailenin yiyecek ihtiyacını onun karşıladığı anlaşıldı.

Zeynelâbidîn (r.a.), Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.): 

“Gizlice verilen sadaka Allâhü Teâlâ’nın gadabını söndürür”hadîs-i şerîfini nakleder ve sadakasını gizli verirdi. Ailesinden onun gizlice sadaka verdiğini bilmeyenler onun para biriktirdiğini zannederlerdi. (Hilyetü’l-Evliya)


Medine-i Münevvere’de bazı fakirlerin kapılarına gece vakti yiyecek bırakılırdı. Fakat kimin bıraktığını bilmezlerdi.

Tâbiînden Zeynelâbidîn (r.a.) hazretleri, vefat ettikten sonra artık erzak gelmez oldu.

Cenâzesini yıkayanlar sırtında morluklar olduğunu görüp sordular.

‘O, geceleri un çuvallarını sırtına alır ve Medine’deki fakirlerin kapılarına bırakırdı.’ denildi.

İnsanlar onun cimri olduğunu, sadaka vermediğini zannederlerdi. Fakat vefâtından sonra Medine’de yüz ailenin yiyecek ihtiyacını onun karşıladığı anlaşıldı.

Zeynelâbidîn (r.a.), Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.): 

“Gizlice verilen sadaka Allâhü Teâlâ’nın gadabını söndürür”hadîs-i şerîfini nakleder ve sadakasını gizli verirdi. Ailesinden onun gizlice sadaka verdiğini bilmeyenler onun para biriktirdiğini zannederlerdi. (Hilyetü’l-Evliya)