Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Hazreti Osman R.A

 

Hazreti Osman R.A

Hazreti Osman R.A, Affan bin Abd-i Menâf’ın oğludur. Hazreti Osman R.A Validesi, Küreyz bin Rabîa’nın kızı Erva Hatun olup onun validesi de Peygamber Efendimizin ceddi Abdülmuttalib’in kızı Ümmü Hakîm’dir.

Hazreti Osman R.A, Mekke-i Mükerreme’de Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazretlerinin kerîmesi Rukiyye (radıyallâhu anhâ) Hazretleri ile evlenerek ondan Abdullah isimli oğlu olup Habeşistan’a hicretlerinde beraberdi. Abdullah altı yaşında iken vefat etmiştir.

Hazret-i Rukiyye vefat edince Resûl-i Ekrem onu diğer kerimesi Ümmü Külsûm (radıyallâhu anhâ) ile evlendirmişti. Ümmü Külsûm de, Peygamber Efendimizin vakt-i saadetinde vefât eyledi.

Hazreti Osman R.A‘ın yaşı sekseni -ve bir rivayete göre doksanı- geçmiş olduğu halde hicri otuz beş senesinin Zilhicce ayının on sekizinci cuma günü (m. 656) şehid olmuştur. O günün gecesi rüyasında Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, ona: “Yarın akşam bizim yanımızda iftar edeceksin” diye buyurmuşlar.

Hakikaten ertesi gün şehâdet şerbetini içerek Resûlullâh’ın nezdinde iftar etmek üzere cennete gitmişlerdir.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Hazretleri, böyle büyük bir fitne olacağını ve Hazret-i Osman‘ın şehit edileceğini işâret buyurmuştu. Hazret-i Huzeyfe (r.a.), Hazret-i Osman’ın kanının mushaf üzerine dökülmesiyle fitne kapısı kapanmayacak surette kırıldığını haber vermiştir.

Cenab-ı Hak, ümmet-i Muhammed’i muhafaza buyursun. Fitne bir uyumuş yılandır, uyandırmaya gelmez. Uyanırsa, Sünnetullâhi fi’l-âlemîne (Allâh’ın âlemdeki kanununa… ) karşı duranlar kurtulur, ne de onu uyandıranlar selâmet bulur.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazretleri: “Fitne uykudadır. Onu uyandıranlara Allâhü Teâlâ lânet eylesin” buyurmuşlardır. (A. Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ)