Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İbadet Nedir?

İbadet Nedir?

 

İbadet Nedir? sorusunun cevabını bu makalemizde bulacaksınız. Sohbet ailesi olarak kullanıcılarımıza dini bilgiler vermeye tüm hızla devam etmekteyiz. Hepinize hayırlı pazarlar dileyip makalemize başlıyoruz.

İbadet kişinin Allah’a karşı duyduğu sevgi, saygı ve itaati göstermesi, O’nun hoşnutluğunu kazanmak maksadıyla emrettiği şeyleri yapması, yasaklarından da uzaklaşması demektir. İnsanın Allah’a duyduğu bağlılık, O’na samimi olarak yönelmesi, gerek kendisinin gerekse yetki verdiği peygamberlerin belli kurallara bağladığı namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, kurban, zikir, dua gibi davranışları gerçekleştirmesi, emir ve yasaklara uyması hep ibadetin kapsamı içindedir.

Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılan insanların ve diğer canlıların yararına olan ve Allah’a yakınlık sağlayan her türlü iş, davranış ve hareket tarzı da ibadet kavramına dâhildir. İnsanın, ruhen ve bedenen, gizli ve açık bütün mevcudiyetiyle yalnızca Allah’a yapmış olduğu bilinçli itaati ve yakınlığı da ibadettir. Duanın
ibadetin bizzat kendisi ve özü olarak kabul edilmesi (Tirmizî, Deavât, 1) bundan ötürüdür.

İbadet sadece son din olan İslam’ı benimseyen mü’minlere emredilmemiştir; İslam’dan önceki bütün ilahî dinlerde de ibadet vardır. Yani ibadet hayatı insanlık
tarihiyle eşzamanlıdır.

Taklidi İman ve Tahkiki İman

Taklidî iman, bir araştırmaya dayanmaksızın, kişinin kendisine telkin edilen veya çevresinden yahut büyüklerinden gördüğü imanı benimsemesidir. Tahkikî iman ise, Kur’an’ın yüzlerce ayetinde emrettiği gibi, araştıran ve muhakeme
eden kimsenin sapasağlam delillere dayanan imanıdır.

Bunlardan taklidî imanın ebedî hayatta kurtuluş için yeterli olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Ancak, yeterli olsa bile, böyle bir imanın, sarsıntılara karşı dayanıklı bir iman olamayacağı bellidir. Özellikle imanımızın her
taraftan gizli veya açık saldırılara maruz kaldığı bugünlerde böyle bir imanın kişiyi koruyabilmesi son derece güçtür.

Oysa insanın bu dünyadan sağlam bir imanla ayrılmaktan daha büyük bir meselesi yoktur. Dünyanın bütün servetleri, saltanatları, kavgaları, savaşları, bu meselenin yanında bir hiç mesabesindedir. Onun için, ebedî hayatını esenlikte
görmek isteyen herkes imanını ciddiye almalı; Kur’an’ın ve onu getiren Peygamber’in (s.a.s.) rehberliğinde sapasağlam bir imanı, tahkiki bir surette elde edip son nefesine kadar korumak için çalışmalıdır.