Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İhlas suresinin faziletleri

 

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Yedi kat gökler ve yedi kat yer ‘Kul hüvallâhü ehad’ üzerine kurulmuştur (Yani onlar, Allâhü Teâlâ’nın birliğine delâlet için yaratılmışlardır).” (Câmiu’l-Kebîr)

“Kul hüvallâhü ehad sûresini okuyan Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birini okumuş gibi olur.” (Müsned-i Ahmed ve Nesâî) “Yatağına Fâtiha ve Kul hüvallâhü ehad sûresini okuyup yattığın zaman ölüm hâriç her şeyden emîn olursun.” (Bezzâr)

“Kim yatağına geldiğinde üç defa Kul hüvallâhü ehad sûresi ile Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sûrelerini okursa; eğer -o gece- vefat ederse şehîd olarak ölür. Yaşarsa günahları bağışlanmış olarak yaşar.”

“Sabah ve akşam Kul hüvallâhü ehad sûresini ve Felak ve Nas sûrelerini üç defa oku, her şeyde sana yeter (her türlü kötülüğü defeder.).” (Ebû Dâvûd, Tirmizî)

“Kim bir kabristandan geçer de Kul hüvallâhü ehad sûresini on bir defa okur, sonra sevabını ölülere hediye ederse, okuyana kabristandaki ölüler adedince sevap verilir.”

“Kim her gün elli defa Kul hüvallâhü ehad sûresini okursa kıyâmet gününde ona: “Ey Allâhü Teâlâ’yı medheden kişi, kalk ve cennete gir” denilir.”

“Kim namaz abdesti gibi kâmil abdest alıp Fâtiha ile başlayarak Kul hüvallâhü ehad sûresini yüz defa okursa Allâhü Teâlâ her harf için on hasene (sevap) yazar, on derece yükseltir ve cennette ona on köşk binâ olunur.” (Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

“Kim her gün Kul hüvallâhü ehad sûresini iki yüz defa okursa -kul hakkı hâriç- elli senelik günahları bağışlanır.” (Tirmizî)