Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İMÂM AHMED BİN HANBEL Rahmetullâhi aleyh

3

 

Günaydın sevgili javasız sohbet kullanıcıları.. Bu güzel pazar günüde her gün olduğu gibi yepyeni bir dini konu ile sizlerle berber olacağız. Günün konusuna javasız sohbet farkı ile başlıyorum..

Ameldeki dört hak mezhebden Hanbelî mezhebinin imâmıdır. H. 164 (M. 780) tarihinde Bağdad’da doğmuştur. Mekke, Medîne, Şam, Yemen, Basra, Kûfe, Cezîre vesâir beldelere seyâhat edip zamanının meşhûr muhaddislerinden hadîs aldı ve kendisinden Müslim, Buhârî, Beğavî, İbn-i Ebiddünyâ gibi meşhur âlimler hadîs rivâyet etmişlerdir. Fazîletlerine ve menkıbelerine dair pek çok kitaplar yazılmıştır.

İmâm Ahmed (rah.), İmâm Şâfiî’nin (rah.) talebelerinden olup hadîs ve fıkıhda zamanında eşsizdi. İmâm Ebû Yûsuf’un (rah.) vefatından ve İmâm Şâfiî’nin (rah.) Mısır’a gitmesinden sonra Bağdad’da kendisinden büyük fakîh ve muhaddis kalmamıştı.

Hadîs ilmine dair “el-Müsned” ismiyle bir kitap yazmıştır ki o vakte kadar yazılan hadîs kitaplarının en büyüğü ve mükemmelidir.

Kur’ân-ı Kerîm’in mahlûk olduğunu söylemediğinden H. 220 tarihinde hapsolundu ve dövüldü.

H. 240 (M. 855) tarihinde Bağdad’da vefât etmiş, cenâzesinde yüz kırk bin Müslüman bulunmuştu. Vera‘ ve takvâ sahibi idi.

İmâm Ahmed bin Hanbel (rah.), Evliyâdan Bişr-i Hâfî’nin (rah.) meclisine çok giderdi.

Bişr-i Hâfî (rah.) hastalanmıştı, evliyâdan âbide ve zâhide Âmine Remliye ziyâretine gelmişti. O sırada Ahmed bin Hanbel de Bişr-i Hâfî’yi (rah.) ziyârete geldi. İmâm Ahmed (rah.), ziyâretçi hanımı görünce “Bu kimdir?” diye sordu. “Âmine-i Remliye’dir, hastalığımı işitip ziyarete gelmiş” dedi. İmâm Ahmed (rah.), “Ona söyleyin de bize dua etsin” dedi. Âmine (rah.): “Allâhım, Bişr bin Hâris ve Ahmed bin Hanbel, cehennemden kurtulmak istiyorlar. Sen onları azâbından kurtar” diye dua etti. Ahmed bin Hanbel (rah.) dedi ki: “Oradan döndüm. Gece olunca üzerinde nurdan Besmele ile “Duanızı kabul ettik, katımızda sizin için fazlası da vardır” yazılı bir kağıt üzerime atıldı. (Beyhakî, Menâkıb-ı İmâm Ahmed)