Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İnsanlar peygamberimize iman ile mükelleftir

 

2017 yılının sonlarına geldiğimiz bu günlerde javasız sohbet yepyeni bir konu ile sizlerle..

Hazret-i Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz ve şeytan hepsi Cennet’ten indirildi. Yeryüzüne indikleri zaman Cenâb-ı Allah, kendilerine tevbenin kabulünün icâbı olarak şöyle buyurdu (meâlen):

“Dedik: İnin oradan hepiniz. Sonra benden size ne zaman bir hidâyetçi (resul veya kitap gibi her hangi bir delil) gelir de kim o hidayetçimin izince giderse (ona tâbi olursa) onlara bir korku yoktur ve mahzun olacaklar onlar değildir.” (Bakara sûresi, âyet 38)

Allâhü Teâlâ her hangi bir zamanda gelen hidâyetine tâbî olmaları şartıyla bunu vaad etmişti. İşte Hz. Âdem’in tevbesinin semeresi olan bu vaad kıyamete kadar devam eder. Böyle bir hidâyete nâil olan kimselerin Muhammed aleyhisselamın peygamberliğini inkâr etmeleri düşünülebilir mi? …

“Onlara bir korku yoktur ve mahzun olacaklar onlar değildir.” sırrına mazhar olmak için bir müddet sâlih mümin olarak yaşamış olmak kâfi değildir. Onda sebat edip hüsn-i hâtime ile gitmek yani Allah’a îmân ve amel ile kavuşmak da lâzımdır… Bunda bir de (meâlen): “Ve onlar ki hem sana indirilene îmân ederler, hem senden evvel indirilene…” (Bakara sûresi, âyet 4) şartı da vardır. Dünya ve ahirette ebedî saâdetin, ahirete iman ve bütün peygamberler ile beraber Muhammed Aleyhisselâm’a ve ona indirilene iman edenlere mahsus olduğu da tebliğ kılınmıştır.

Muhammed aleyhisselamın peygamberliğinden evvel, Allah’a ve âhiret gününe iman eden ve sâlih amel yapanlar bile Tevrat ve İncil’in hükmünce istikbâlin büyük peygamberine îmân ile mükelleftiler. Buna işâreten (meâlen): “…Ahdime vefâ edin ki ahdinize vefâ edeyim…” (Bakara sûresi, âyet 40) buyrulmuştur. Böyle olunca Muhammed aleyhisselam peygamber olarak geldikten sonra onu inkâr edenler arasında hakikî îmân erbâbı bulunduğunu tasavvur etmek imkânsızdır… (Hak Dîni Kur’ân Dili Tefsiri)