Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İsmail Aleyhisselam

 

Merhaba sevgili javasız sohbet ailesi. Bu gün sizlere İsmail Aleyhisselam hakkında bilgiler vereceğiz.

İsmâil aleyhisselâm, Hazret-i İbrahim’in oğludur. Annesi Hâcer validemizdir. Hz. İbrahim’in şeriatı ile amel etmek üzere Yemen kabilelerine ve Amâlika kavmine peygamber gönderilmiştir. Davet ettiklerinden pek azı îmân etti. Îmân etmeyenleri Mekke’den ilk olarak sürüp çıkaran ve Kâbe’ye ilk örtüyü örten İsmâil aleyhisselâmdır.

137 sene yaşamış, vefâtında annesinin Hıcr (Ka’be-i Muazzama’nın kuzey tarafında Altınoluk altında Hatîm)’deki kabri civârına defnedilmiştir.

İsmâil aleyhisselâm Mekke’nin sıcaklığından rahatsız olunca Allâhü Teâlâ: “Ben sana cennetten bir pencere açacağım, kıyâmet gününe kadar oradan sana serin serin yel esecektir” buyurdu. Kapı açılacağı bildirilen yer, kendisinin vefât ettiği zaman defnolunduğu Hıcr idi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu mübârek zatın soyundan dünyaya şeref vermiştir.

Allâhü Teâlâ, İsmâil aleyhisselâmın Kurân-ı Kerîm’de (Meryem sûresinin 54 ve 55. âyetlerinde) bazı vasıflarını bildirmiştir:

Birincisi: Sâdıku’l-va‘d: Rabbine ve insanlara verdiği vaadlerini yerine getirirdi. Rabbinin hiçbir emrine muhâlefet etmez, her emrini yerine getirirdi. İnsanlara vaad ettiklerinin tamamında sâdık idi. İbn-i Abbâs (r.anhümâ) hazretleri buyurdular ki:

Hazret-i İsmâil bir arkadaşına onu bir yerde bekleyeceğini vaad etmiş, orada bir sene beklemişti. Yine kurban edilmesine dahi sabredeceğini vaad etmiş ve bu sözünü tutmuştu.

İkincisi: Resûl ve Nebî (Peygamber) idi.

Üçüncüsü: Âilesine ve ümmetine namaz kılmalarını ve zekât vermelerini emrederdi.

Dördüncüsü: Rabbi’nin rızâsına nâil olmuş idi.

Kendilerine üstün meziyetler verilenlerden; en hayırlı olanlardandı. (Tefsîr-i Râzî)