Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kureyş suresini okumak emandır

 

Günaydın javasız sohbet ailesi. Bu sabah sizlere Kureyş suresi ve faziletleri hakkında bilgi veren bir dini makale yazacağız. Buyrun hep beraber Kureyş suresinin faziletlerini öğrenelim.

Şâfiî âlimlerinden ve Evliyâ’dan Ebu’l-Hasen Kazvînî diyor ki:

“Bir düşmandan yahut başka şeyden korkan kimse, ‘Li-îlâfi Kureyş’ sûre-i celîlesini okursa bu onu bütün kötülüklerden korur. İmâm Cezerî merhûm, Hısnü’l-Hasîn kitâbında bunu yazmış ve “Bu tecrübe olunmuş şeylerdendir” demiştir. Senâullâh Pânipûtî der ki: “Şeyhim (Silsile-i Sâdât’ın 31. halkası) Mazhar-ı Cân-ı Cânân (k.s.) Hazretleri dahi, korkulu zamanlarda belâların def‘i için bana bunu okumamı emretmişler ve “Bu mücerrebdir” buyurmuşlardı. Ben bunu her okuduğumda muhakkak faydasını görmüşümdür.”

Evliyâdan Ebu’l-Hasen Şâzelî (kuddise sirruh) demiştir ki: Eğer aç ve susuz kalmamak istersen “Li-îlâfi Kureyş” sûresini okumaya devâm et. Bu nice defalar tecrübe edilmiştir.

Sefere çıkarken “Li-îlâfi” sûre-i celîlesini okumak müstehabdır.

Ebû Tâhir bin Cahşeveyh der ki: Bir sefere çıkmak istemiştim. Lâkin yol tehlikeli olduğundan korkuyordum. Hayır duâsını almak için Kazvînî’nin (rah.) yanına vardım. Henüz bir şey söylemeden bana: Kim sefere çıkar, yolda bir düşmandan yahut vahşî hayvandan korkarsa “Li-îlâfi” sûre-i celîlesini okusun. Zira o her türlü kötülükten emândır, kurtulmaya vesîle olur” dedi. Ben bunu okumaya devam ediyorum, bu güne kadar başıma fenâ bir hal gelmedi. (T. Mazharî)

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri buyurdular ki: “Korkulu yerlerde ve düşman memleketlerinde Kureyş sûresini okumanın emniyet ve rahata vesile olduğu tecrübe olunmuş şeylerdendir. Gündüz ve gece en az 11 defa okumak lazımdır.

Bir hadîs-i şerîfte “Kim seferinde bir yere iner, sonra ‘Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti min-şerri mâ-halak’ duâsını okursa, o menzilden göçünceye kadar hiçbir şey ona zarar vermez” buyurmuşlardır.