Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Niyetimiz hep Allah’ın rızası olmalı

2

 

 

Bu gün javasiz sohbet sitelerindeki dini konumuz Allah’in rizasi olacaktir. Niyetimizin her zaman Allah c.c rizasini almak ve onun rizasi ile her isimize baslamamizi anlatacagimiz makalemize javasiz sohbet web ekibi olarak basliyoruz.

Muhammed bin İshâk bin Ubeydullâh, Endülüs’de yaşamış sâlih ve zâhid zâtlardandır. Vezîr Ebû Amr Ahmed’e şu nasihatte bulunmuştu:

Yaptığın bütün işlerini hayra niyet ederek işle. Muhakkak sen böyle yaparsan bütün işlerinden sevap kazanırsın.

Bir şey yiyeceğin vakit onunla Allâhü Teâlâ’nın ibâdetine kuvvet kazanmak niyeti ile ye. Uyumanda, gezip dolaşmanda, hasılı bütün işlerinde niyetin ancak Allâh’ın razı olacağı amel olsun. Zira sen hayırlı bir amele niyet edip azmettiğinde, onu işleyemesen de sevâbını amel defterinde ve mîzânında bulursun.

Vezîrin oğlu şöyle dedi:

Ben bu sözü işittiğimden beri onunla amel ediyorum ve çok faydasını gördüm. Bir de İmâm Halîl’in şu sözünden çok istifâde ettim:

Kişi, geçen her anının şuurunda olmalı, onu faydasız geçirmemelidir. Allâhü Teâlâ ile, insanlarla ve kendi nefsiyle olan muamelelerinde şu esaslara dikkat etmeli:

Allâhü Teâlâ katında en yüksek makamlara ulaştıracak amellerle meşgul olmalı,

İnsanlar arasında onların orta seviyesindekiler gibi çalışmalı,

Kendisini de insanların en aşağısı ve amelce en azı olarak görmelidir.

Kişi böyle yaparsa ancak fazîletler kazanmaya muvaffak olabilir. (Cezvetü’l-Muktebes)

PADİŞAH’IN İLTİFATI İKSİRDİR

Sultan Dördüncü Mehmed, yaşanan vak’aların; hadiselerin her gün kayda geçirilmesini emreder ve bu vazifenin düzenli olarak yerine getirilmesi hususunda son derece hassas davranırdı. Bu işle vazifeli olan Abdi Paşa, ağır hastalığı sebebiyle bir iki gün gelmeyince halini hatırını sordurdu. Paşa’nın iyileşmediğini görünce, bizzât ziyaretine gidip ve yarı latîfe yarı ciddi, Paşa’ya:

“Nice bir yatarsın, kalk vekâyî (hadiseleri) yaz!” buyurdular.

Abdi Paşa’ya bu “iltifat-ı şahane” ilâç gibi te’sîr etmiş ve padişahın bu bereketli sözü ile pek kısa vakitte şifa bulmuştur.