Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Osmanlı’da Kabe’nin açılış günleri

 

Sabah saat 06:43 ve javasız sohbet ile yine sizlerleyiz. Bu sabah erkenden kalktık ve  sizler için hemen bir makale yazalım dedik. İşte günün makalesi..

Ka‘be-i Muazzama, Osmanlı zamanında üç aylarda, mübârek gün ve geceler ve bunlara yakın günlerde açılırdı.

Rebîulevvel’in yirminci günü açılır, Mekke Emiri, vâli, miftâhdâr (anahtarcı), müftüler ve diğer memurlar Beytullâh’a girerek zemînini Zemzem ve gülsuyu ile yıkarlar ve duvarlarına da gül yağı ve türlü nefis kokular sürer, içinde ûd, buhur ve anber gibi şeyler yakarak güzel kokularla buhurlarlardı.

Muharrem’in onuncu günü erkeklerin ve on ikinci günü kadınların ziyâretine açılırdı.

Rebîulevvel’in on ikinci gecesi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kâinatı şereflendirdiği gün olması hürmetine açılır içine girilmez, önünde Müslümanların Halîfesinin ömrünün uzun olması için duâlar edilirdi.

Bu gecenin sabâhında erkekler için, on üçüncü gecesi de kadınlar için açılırdı.

Receb-i Şerîf’in birinci Cuma günü (Regâib gecesinin) sabahı erkeklere, ikinci günü sabahı kadınlara açılırdı.

Receb’in yirmi yedinci (Mi’râc) gecesi Ka‘be’nin kapısı açılır, fakat içeri girilmeyip karşısında duâlar edilirdi. Ertesi günü sabahtan erkekler ve akşamleyin de kadınlar Ka‘be’ye girip ziyâret ederlerdi.

Şaban’ın on beşinci (Berât) gecesi Halîfe Hazretlerine duâ edilmesi için Ka‘be kapısı açılırdı. Bu gecenin sabahı erkeklere, ertesi gün de kadınlara açılıp ziyâret ederlerdi.

Ramazân-ı Şerif’in birinci Cuma günü erkeklere, ertesi günü de kadınlara açılırdı.

Hz. Ali’nin yaralandığı gün olan Ramazan’ın on yedinci gecesi, Hazret-i Ali Efendimizin doğduğu evde hatm-i şerîfin okunmasının ardından Ka‘be-i Muazzama’nın kapısı açılırdı.

Zilkâde ayının on beşinde erkek ve kadınlara açılarak ziyaret edilirdi.

Zilkâde ayının sonuna doğru yukarıda zikrolunduğu üzere yıkanırdı.

Zilkâde’nin yirmi sekizinci günü Ka‘be’ye ihrâm gibi beyaz kumaş giydirilerek bazı İslâm büyükleri için husûsî olarak açılırdı.

Ka‘be’nin açılacağı gün, biri gümüşten ve diğeri sac ağacından yapılmış merdivenler kullanılırdı. (Osmanlı Padişahlarının Haremeyn Hizmetleri, Çamlıca B.Y.)