Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Receb ayının fazileti

 

Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) Şa‘bân hilâlini gördüğünde: Allâhü Teâlâ’ya, Receb ve Şa‘bân ayını bereketli kılması ve Ramazân’a ulaştırması için duâ ederdi. Peygamberimizin bu duâsı sâlih amellerin işleneceği fazîletli vakitlere ulaşmak için duâ etmenin müstehab olduğuna delildir.

Selef-i sâlihîn (Ashâb-ı Kirâm ve Tâbiîn) efendilerimiz Ramazân orucu tutmak yahut hacdan dönmek gibi sâlih bir amel işledikten sonra ruhlarını teslim etmeyi arzu ederler ve “Kim bu hal ile ölürse günahları bağışlanmış olur.” derlerdi.

Sâlihlerden bir zât Receb ayından önce hastalandı. “Ben Allâhü Teâlâ’ya vefâtımı Receb ayına kadar te’hîr etmesi için duâ ettim. Zîrâ Allâhü Teâlâ’nın bu ayda cehennemden âzâd ettiği kulları olduğunu işittim” dedi. Cenâb-ı Hak onun duâsını kabûl etti ve o zât, Receb ayında vefât eyledi.

Muhakkak Receb ayı hayır ve bereket aylarının anahtarıdır. Ebûbekir Verrâk (rh.) dedi ki: Receb ayı ziraatin ekileceği, Şa‘bân ayı sulanacağı, Ramazân-ı şerîf ise ziraatin hasad edileceği aydır. Receb ayı rüzgâr, Şa‘bân ayı bulut, Ramazân-ı şerîf ise yağmur gibidir.

Sene ağaç gibidir. Receb ayı yaprak açma zamanı, Şa‘bân ayı tomurcuk zamanı, Ramazân-ı şerîf meyve verme zamanıdır. Mü’minler de bu meyveleri toplarlar.

Receb ayının Allâh’ın ayı olması onun şeref ve fazîletini gösterir. Haram aylardandır. Öyleyse onun hakkına riâyet etmeli, onu ibâdetlerle geçirmeli ve günahlardan sakınmalıdır. (Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm, Abdülgânî Nablûsî)

Bu ayda oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

“Receb ayından bir gün oruç tutan bir sene oruç tutmuş gibi olur. Kim Receb ayından yedi gün oruç tutarsa cehennemin yedi kapısı ona kapanır. Kim bu aydan sekiz gün oruç tutarsa cennetin sekiz kapısı ona açılır. Kim on gün oruç tutarsa Allâhü Teâlâ istediği şeyi muhakkak ona verir…” (Şuabü’l-Îmân, Beyhakî)