Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Zeyd Bin Sabid R.a

 

Bu mübarek Cuma gününden tüm javasız sohbet kullanıcılarına Esselamu Aleyküm. Bu gün yine fevkalade bir dini makale ile sizlerleyiz.

Peygamber Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) vahiy kâtiplerinden olan Zeyd bin Sâbit Hazretleri Ashâb-ı Kirâm’ın büyük âlim ve müftîlerindendir. Tâbiin’den başka Ashâb-ı Kirâm’ın büyükleri de kendisinden hadîs rivâyet etmişlerdir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medîne-i Münevvere’yi teşrif buyurdukları zaman huzuruna götürülüp:

“Yâ Resûlallah, bu çocuk Benî Neccar kabilesinden olup ezberinde on yedi sûre vardır.” demişler. Zeyd (r.a.) sûreleri okuyunca Resûlullâh’ın (s.a.v.) himmetine mazhar olmuşlardı.

Yaşı küçük olduğu için Bedir Harbi’ne katılmasına izin verilmedi. Hendek Gazâsı’na iştirak etti. Bundan sonra bütün gazâlarda bulunmuştur. Hendek kazılması esnasında toprak taşırken uyuyakalmış, Umâre bin Hazm (r.a.), -latîfe olsun diye- habersizce silahını almıştı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bundan dolayı Zeyd’in sıkıldığını, mahcup olduğunu görünce “uykucu baba” diye hitab ederek taltif buyurmuşlar ve -ister ciddi, ister latîfe olsun- bir mü’minin silahını ve eşyasını elinden alıp korkutmayı nehyedip, yasaklamışlardır.

Zeyd (r.a.), Resûlullâh’ın devr-i saâdetinde vahiy kâtipliği ve hususi kâtiplik yapmış, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberleyen bahtiyarlardan olmuştur.

Hz. Ebûbekir’in (r.a.) hilâfeti zamanında Kur’ân-ı Kerîm’in cem’i (bir araya toplanması) hizmeti kendisine havale buyurulmuştur. Bu ağır hizmeti ifa etmiş ve kendisinden sonra Kur’ân-ı Kerîm okuyan her müslümanı kendisine minnettar eylemiştir.

Zeyd bin Sâbit (r.a.) sahâbe devrinde de Medine’de, fetvâ, kırâat, ferâiz ilimlerinde imam idi. Hz. Ömer ve Hz. Osman da bu hususlarda hiç kimseyi ona takdim etmemişlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “En iyi ferâiz bileniniz Zeyd’dir.” buyurmuştur.

Zeyd bin Sâbit Hazretleri hicretin 45. senesinde vefat etmiştir. (Tecrîd-i Sarîh Terc.)