Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Akıllı ve kamil müminlerin vasıfları

3

 

Günaydın sevgili arkadaşlar. Javasız sohbet dini bilgiler köşemizle bu günde sizlerle beraberiz. Bu gün sizlere akıllı ve kamil müminlerde olacak vasıfları anlatan bir makale yazacağız.

Ra’d sûresinin 19-24. âyetlerinin tefsirinden:

Ya Muhammed! Sana Rabb’inden indirilenin hakikaten hak olduğunu bilen ve bu suretle Rabb’inin hak davetine icâbet eden kimse, a’mâ yani o hakkı görmeyen, tanımayan köre benzer mi? Elbette benzemez. Amma bunu ancak ülülelbab (akıllı ve kâmil müminler) idrâk eder.

O ülülelbab aşağıda bildirilen vasıf ile vasıflananlardır:

1- Allah’a verdikleri ahdi tutarlar: Allah’a karşı verdikleri hiç bir sözden caymaz, taahhütlerini, yeminlerini bozmazlar, kulluğun icaplarını yaparlar.

2- Hukuka riâyet ederler: Peygamberlerin ve onların vârisleri olan âlimlerin, akrabanın, komşunun ve bütün müminlerin haklarını gözetirler. Bütün insanların ve tavuğuna varıncaya kadar her hangi bir hakkı taallûk eden hayvanlar, bitkiler ve eşyaların haklarına riâyet etmek de buna dâhildir.

3- Allâhü Teâlâ’nın celâlinden ve gazabından sakınır, günahlardan çekinirler.

4- Âhirete ve sonunda amellerinin hesâbını vereceklerine inanırlar da kötü hesabdan korkar ve ondan evvel dâima kendi nefislerini hesâba çekerler.

5- Rab’lerinin rızâ ve cemâline ermek için sabrederler: Ne halka karşı gösteriş ne de gönüllerinde ziynet ve iftihar hissi beslemeyerek sırf Allah rızâsı için hak yolunda sabır ve sebat ederek zahmetlere katlanırlar.

6- Namazı kemaliyle, âdap ve erkânı ile kılarlar.

7- Allah’ın kendisine ihsan ettiği rızıklardan; maldan ve paradan gizli ve açık sadaka ve zekât verirler.

8- Kötülüğe karşılık da iyilikte bulunurlar.

Burada sayılan sekiz amel cennetin sekiz kapısına işarettir. Âhiret saâdeti bu sekiz vasfın sâhibi olan ülülelbâba mahsustur. Onlar atalarından, zevcelerinden ve zürriyyetlerinden sâlih olanlarla beraber Adin cennetlerine gireceklerdir. Öyle ki melekler her kapıdan yerlerine girerek ‘Selâmün aleyküm, sabrettiğiniz için bakın, dünyanın nihâyetindeki âhiret saâdeti ne güzel’ diyecekler. (Hak Dîni Kur’an Dili Tefsiri)