Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kötülüğe iyilikle mukabele

3

 

Günün ikinci makalesi peşpeşe iki konuyla devam edecek. Javasız sohbet ailesi olarak hepinize hayırlı günler diler makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Allâhü Teâlâ Ra’d suresinin 22. âyet-i kerîmesinde (meâlen):

“…Ve kötülüğü iyilikle def’ ederler..” buyurmaktadır. Yani: O takvâ sâhibi mü’minler, insanlık icâbı bir kusur yapmış olunca arkasından bir iyilik, bir güzel amel yaparak Cenâb-ı Hak’tan af taleb ederler. Ve birine hiddetlenince hemen mülâyim bir vaziyet alırlar. Bir kimseden bir kötü söz işitince kendileri güzel bir söz ile karşılıkta bulunurlar. Bir zulüm görseler onu affa çalışırlar. Yakınları onları ziyâret etmedikleri hâlde onlar yakınlarını ziyarette bulunurlar.

Şûrâ Sûresi 40. âyetinde de (meâlen): “Kötülüğün cezası misliyle kötülük” ise de devâmında “Fakat her kim affeder ve ıslah ederse, işte onun sevabını vermek Allah’a âit olur.” buyrulmuştur. Yine Bakara Sûresi’nin 178. âyetinde mütecavize misli ile mukabeleye (haksızlığa aynı şekilde karşılığa) izin verilmesi, mutlak bir azimet değil ruhsattır. Ve kötülüğe kötülükle mukâbele için değil, zulüm ve tecâvüzü kesmek veya durdurmak için bir iyilik mahiyyetindedir. Yoksa zarara zarar ile, kötülüğe kötülük ile mukâbele câiz değildir.

Nitekim, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.): “Ya Resûlallah! Kötülükten hayır gelir mi?” diye sual olunmuş. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm:

“Hayır ancak hayırdan gelir, hayır ancak hayırdan gelir, hayır ancak hayırdan gelir.” buyurmuşlar.

Lisanımızda da şöyle bir darb-ı mesel vardır:

“İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kemliğe (kötülüğe) iyilik er kişinin kârıdır.” (Hak Dîni Kur’ân Dili Tefsiri)

SAFERU’L-HAYR

Bu hayırlı ayın son çarşamba gecesi veya günü, semâvî ve arzî âfetlerden muhâfaza olunmak için iki rek‘at namaz kılınır.

Her rek‘atte 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra da, en az 11 istiğfâr ve 11 Salât-ı Münciye okunup duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)