Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Teravih namazı sünnet-i müekkededir

Keyifli sohbetlerin güzide mekanı..

Teravih namazı sünnet-i müekkededir

Teravih namazı sünnet-i müekkededir ve Ramazan ayından 5 günü geride bıraktık. Birazdan iftarımızı açacağız inşallah. Bu gün sizlere teravih namazı hakkında bilgi verecegiz. Ramazân-ı Şerîf’te her gece yatsının farzından ve son sünnetinden sonra erkeklere ve kadınlara yirmi rek’at terâvih namazı kılmak sünnet-i müekkededir. Ashâb-ı Kiram ve mezheb imamları bunu kılmışlardır. İnkâr eden ehl-i bid’atten olur.

Cemâatla kılınması Peygamberimiz Hazretlerinin vakt-i seâdetlerinde sünen-i hüdâlarından sayılırdı. Lâkin farz kılınır da ümmeti ona güç yetiremez diye devam buyurmadılar. Hz. Ömer, Osman ve Ali (r.anhüm) halifelikleri zamanında cemâatla kılınmıştır.

Terâvih namazı, yirmi rek’at olup her iki rek’at başında selâm verip her dört rek’at başında dört rek’at mikdârı oturulması tavsiye olunmuştur. Dört rek’at kılıp ikinci rek’atte oturmaz ise iki rek’at kılmış olur.

Terâvih tamam olduktan sonra sadece Ramazân-ı Şerîf’e mahsus olarak vitir de cemâat ile edâ olunur.

Terâvihi hatim ile kılmak fazîletlidir. Terâvihde hatim mümkün olmazsa Fîl Sûresi’nden (Elemtera…) Kur’ân-ı Kerîm’in sonuna kadar on sûreden her rek’atta bir sûre okunur. İkinci on rek‘atte tekrar “Elemtera…”dan başlanarak kılmak daha güzeldir.

En iyi dini bilgiler javasız sohbet ile sizlerle

Fetâvâ-i Kâzîhân diyor ki: Zâhidler ve âbidler terâvihde Ramazân-ı Şerif’in her on gecesinde bir hatim ederler. İmâm-ı A‘zam Hazretleri her Ramazân-ı Şerîf’te altmış bir hatim ederdi. Otuz hatim gecelerinde ve otuz hatim gündüzlerinde ve bir hatim terâvihde ederdi.

Peygamber Efendimiz Hazretleri buyurdular ki: “Allâhü Teâlâ’ya itaat ve Resûlüne uymak ile mükellef olan Müslümanları Muhakkak Allâhü Teâlâ Ramazan orucunu üzerinize farz eyledi. Gecelerini ihyâ ve teravih namazını da ben sünnet eyledim. Böyle her kim ki orucun farz ve terâvih namazının da sünnet olduğuna inanarak ve sevaplarını umarak gönül hoşluğu ile Ramazan’ın gününü oruçlu, gecelerini de namazda geçirirse mağfiret olunur; anasından doğduğu gündeki gibi günahından temizlenir.” (Dürrü Yektâ)