Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yaratılış Gayemiz

Yaratılış Gayemiz

 

Yaratılış gayemiz nedir? Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, ona sayısız nimetler ihsan etmiş ve onu yeryüzünün halifesi kılmıştır. Rabbimiz böylesine değer verdiği insanın gayesiz yaratılmadığını şu ayeti kerimeyle bize hatırlatmaktadır: “Ben cinleri
ve insanları sadece bana kulluk/ ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56)

Yaratılış gayemiz olan “ibadet” in anlamı; Allah’a boyun eğmek, O’nun emir ve yasaklarına riayet etmek, her hâlükârda O’nun razı olacağı işleri tercih etmektir. Kısacası ibadet, imanı güzel davranışlara dönüştürmektir.

İbadet, hayatın bütününü kuşatan bir kulluk göstergesidir. Bu itibarla ibadet, kişiye Allah katında değer ve sevap kazandıran her türlü güzel iş ve davranışı kapsamaktadır. Bu doğrultuda namaz, oruç, hac, zekât gibi görevleri yerine getirmek ibadet olduğu gibi aile ve iş hayatındaki görevlerimizi en iyi şekilde yapmak da ibadettir. Bizler, bu imtihan dünyasında yaratılış gayemize uygun bir hayat geçirdiğimiz takdirde dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşur, daha da önemlisi Rabbimizin rızasına nail oluruz.

Alemlerin Rabbi Allah’tır

Allah, bütün âlemlerin Rabbidir. Her şeyi O yaratır; her şeyin sahibi ve hâkimi O’dur; her şeyi yaratılış amacına O sevk eder. Kuşun Rabbi, bir yumurta sarısına can verip onu kuş yavrusu olarak yumurtadan çıkarır.

Gagasından tüylerine, kuyruğundan kemiklerine kadar her şeyiyle onu uçmaya elverişli bir şekilde düzenler. Yumurtadan çıktığı andan itibaren, anne ile babasını
ona hizmetkâr yapar. Onu böylece besler, büyütür. Rızkını nerede bulacağını ona öğretir, görevlerini ilham eder. Sonra da onu bir kuş olarak dünya semasına uçurur. O kuşun Rabbi, aynı zamanda, bütün kuşların da Rabbidir.

Hepsini O yaratır, hepsini yaratılış amaçlarına O sevk eder. O, aynı zamanda bütün canlıların Rabbidir. O, bütün insanların da Rabbidir. O, canlı ve cansız bütün varlıkların Rabbidir. O, yerin ve göklerin, dünyanın ve âhiretin, görünen ve görünmeyen her şeyin Rabbidir. O, âlemlerin Rabbidir. Biz elimizi açıp da “Ey
Rabbim!” diye dua ettiğimiz zaman, biliriz ki, bizi dinleyen ve her birimizin
her bir duasına ayrı ayrı cevap veren, âlemlerin Rabbidir.